Please Wait For Loading

Recent Article

See Our Latest Blog Posts

By Željko Bajšanski . 13 May 2024

Novi klijent, nova flota

Upravo stigla nova flota senzora. Uskoro implementacija kod novog klijenta

By Željko Bajšanski . 24 Oct 2023

Integracija novog skladišta u sistem TempTack

Pripreme za integraciju novog skladišta u sistem TempTrack

By Željko Bajšanski . 30 Sep 2023

Međunarodna konferencija ITeO 2023

Naš tim je učestvovao i uspešno prezentovao rad "Informacioni sistem za

By Željko Bajšanski . 16 Sep 2023

Integrisano distributivno skladište kompanije Somboled u Ugrinovcima

Završena integracija distributivnog skladišta kompanije Somboled u Ugrinovcima u sistem TempTrack