Please Wait For Loading

13.05.2024 0 Comments

Upravo stigla nova flota senzora. Uskoro implementacija kod novog klijenta

24.10.2023 Comments Off

Pripreme za integraciju novog skladišta u sistem TempTrack

30.09.2023 Comments Off

Naš tim je učestvovao i uspešno prezentovao rad "Informacioni sistem za podršku hladnog lanca" na međunarodnom naučno-stručnom skupu ITeO 2023 u Banja Luci, na Panevropskom univerzitetu Apeiron.Zbornik radova možete pogledati na adresi: http://www.iteo.rs.ba/sites/default/files/ITeO_Zbornik-radova-2023.pdf

16.09.2023 Comments Off

Završena integracija distributivnog skladišta kompanije Somboled u Ugrinovcima u sistem TempTrack