Please Wait For Loading

Međunarodna konferencija ITeO 2023

30.09.2023 Željko Bajšanski Comments Off

Naš tim je učestvovao i uspešno prezentovao rad “Informacioni sistem za podršku hladnog lanca” na međunarodnom naučno-stručnom skupu ITeO 2023 u Banja Luci, na Panevropskom univerzitetu Apeiron.

Zbornik radova možete pogledati na adresi: http://www.iteo.rs.ba/sites/default/files/ITeO_Zbornik-radova-2023.pdf