Please Wait For Loading

24.10.2023 Comments Off

Pripreme za integraciju novog skladišta u sistem TempTrack

30.09.2023 Comments Off

Naš tim je učestvovao i uspešno prezentovao rad "Informacioni sistem za podršku hladnog lanca" na međunarodnom naučno-stručnom skupu

16.09.2023 Comments Off

Završena integracija distributivnog skladišta kompanije Somboled u Ugrinovcima u sistem TempTrack